Lave renter og rigelig udlånskapacitet sætter lånestandarder under pres

Analyse - November 2018 - nr. 22

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 30. november 2018
Udlånsvæksten er samlet set begrænset, men de mellemstore banker har åbnet nye filialer og haft en kraftig stigning i boligudlån i vækstområderne. Det er vigtigt, at bankerne tager højde for de risici, der kan være forbundet med at træde ind på nye markedsområder, og ikke benytter kreditstandarder som konkurrenceparameter. Problemer med hvidvask har gjort det klart, at der er behov for øget fokus på bekæmpelse af ulovlige aktiviteter. Effektiv bekæmpelse af hvidvask kræver et styrket grænseoverskridende samarbejde.