Working Paper: Predicting distresses using deep learning of text segments in annual reports

Working Paper - November 2018 - Nr. 130

Forfattere Hansen, Casper (Københavns Universitet); Hansen, Christian (Københavns Universitet); Matin, Rastin (Danmarks Nationalbank); Mølgaard, Pia (Danmarks Nationalbank)
Emne Kreditrisiko; Risikostyring
Type Working paper
Årstal 2018
Offentligjort den 15. november 2018
Vi udvikler en konkursmodel for danske virksomheder baseret på "deep learning", der udnytter ledelsesrapporterne og revisorerklæringerne i årsregnskaberne foruden regnskabstallene. Vores resultater viser, at regnskabsteksterne bidrager med en statistisk signifikant forbedring af modellens evne til at forudsige konkurser i forhold til en række modeller, der ikke inkluderer regnskabstekster. Denne forbedring er særlig markant for store virksomheder. Vores resultater viser endvidere, at revisorerklæringerne indeholder mere relevant information end ledelsesrapporterne.