Working Paper: Consumption Heterogeneity: Micro Drivers and Macro Implications

Working Paper - November 2018 - Nr. 129

Forfattere Kuchler, Andreas (Danmarks Nationalbank); Crawley, Edmund (Johns Hopkins University)
Emne Pengepolitisk transmission; Husholdningernes balancer; Dansk økonomi
Type Working paper
Årstal 2018
Offentligjort den 2. november 2018
Abstract icon Dette papir sigter mod dels at teste forbrugsmodellers mikrogrundlag, dels at kvantificere de makroøkonomiske effekter af heterogenitet i forbrugsadfærd. Vi udvikler en ny metode til at estimere forbrugets følsomhed over for permanente og midlertidige indkomststød og anvender den på danske registerdata. Vi finder, at husholdninger, hvis disponible indkomst reduceres som følge af en rentestigning, har betydeligt større forbrugstilbøjelighed end husholdninger, hvis disponible indkomst forøges. Denne renteeksponeringskanal har potentielt større betydning end den intertemporale substitutionskanal, som dominerer i ny-keynesianske modeller med én repræsentativ agent.