Ny finansiering af almene boliger styrker statspapirmarkedet

Analyse - December 2018 - nr. 24

Forfattere Agerholm, Jens Bindslev
Emne Statsgæld; Statsgældsforvaltning; Statsobligation; Statspapir; Kreditrisiko; Opkøb; Statens konto; Statsgaranti; Udstedelse
Type Analyse
Årstal 2018
Offentligjort den 14. december 2018
I 2018 har staten opkøbt alle de udbudte statsgaranterede realkreditobligationer til finansiering af almene boliger. I 2019 vil staten også byde på obligationerne. Opkøbene giver staten mulighed for at opbygge likvide statspapirer og fastholde en bred lånevifte. Statens renterisiko er uafhængig af kupon og løbetid på de opkøbte obligationer.