Working Paper: Firm-level Entry and Exit over the Danish Business Cycle

Working Paper - December 2018 - nr. 132

Forfattere Andersen, Svend Greniman (Danmarks Nationalbank); Rozsypal, Filip (Danmarks Nationalbank)
Emne Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Produktivitet og konkurrenceevne; Erhvervsvirksomheder og husholdninger
Type Working paper
Årstal 2018
Offentligjort den 19. december 2018
Vi anvender registerdata til at se på virksomhedsdynamik i Danmark. I lighed med resultater for USA har yngre virksomheder større tilbøjelighed til at gå konkurs og vokse hurtigere over tid, men danske virksomheder er desuden længere tid om at modnes. Vi observerer ikke tegn på et fald i opstartsraten for nye virksomheder eller varige mén for virksomheder grundlagt under recessioner. Fluktuationer i opstartsraten har dog vedvarende effekter på det langsigtede niveau for værditilvækst.