EU’s indre marked for arbejdskraft dæmper konjunkturpres

Analyse - Januar 2019 - nr. 1

Forfattere Adolfsen, Jakob; Jensen, Rasmus Mose
Emne Aktuelle økonomiske og monetære udvikling; Anden økonomisk analyse; EU-området
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 10. januar 2019
Udvidelserne af EU førte til store bevægelser af arbejdskraft fra Øst- til Vesteuropa. Det har øget arbejdsstyrken væsentligt i flere af de lande med aktuel mangel på arbejdskraft. Analysen peger på, at indstrømningen af EU-arbejdskraft øger arbejdsstyrken i et EU-land med 0,1 pct. årligt, når ledighedsgabet falder med 1 procentpoint. Det har en vis konjunkturdæmpende effekt. Der er store indkomstforskelle imellem Øst- og Vesteuropa. Derfor kan vesteuropæiske virksomheder fortsat tiltrække EU-arbejdskraft under en højkonjunktur.