Working Paper: Housing wealth effects and mortgage borrowing

Working Paper - Januar 2019 - nr. 133

Forfattere Andersen, Henrik Yde (Danmarks Nationalbank); Leth-Petersen, Søren (Københavns Universitet)
Emne Husholdningernes balancer; Boligfinansering
Type Working paper
Årstal 2019
Offentligjort den 24. januar 2019
Vi undersøger sammenhængen mellem boligpriser, belåning af friværdi og privatforbrug i Danmark. Ud fra spørgeskemaoplysninger udvikler vi et mål for uventede boligprisændringer, som kan kobles til danske registerdata. Dermed kan vi vise, at boligejere, der oplever uventede boligprisstigninger, belåner friværdien og øger forbruget. Vi finder, at effekten drives af boligejere, som med fordel kan omlægge deres eksisterende realkreditlån. Det indikerer, at formueeffekten er tæt forbundet med udviklingen på realkreditmarkedet.