Risici i kreditgivningen til erhverv er stigende

Analyse - Februar 2019 - nr. 4

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 21. februar 2019
I analysen vurderes opbygning af risici i kreditgivningen til erhverv ved hjælp af en indikator baseret på virksomhedsregnskaber. Indikatoren viser, at risici i kreditgivningen er steget de seneste opsving. Samlet set var risici i 2017 lavere end op til finanskrisen. På tværs af brancher ses en ensartet udvikling. I modsætning til før finanskrisen er der ikke enkelte brancher, der særligt skiller sig ud.