Årsrapport 2018

Rapport - Marts 2019 - nr. 2

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Regnskab; Om Nationalbanken; Nationalbankens organisation
Type Rapport
Årstal 2019
Offentligjort den 20. marts 2019
Nationalbankens regnskab for 2018 viser et underskud på 24 mio. kr. mod et underskud på 254 mio. kr. i 2017. Nationalbankens indtjening er presset strukturelt af negative renter. Når resultatet for 2018 ikke er mere negativt skyldes det bl.a. den midlertidige valutakursgevinst på 1,4 mia. kr. som følge af, at euro blev styrket over for kroner.