Banker skal forholde sig til nye krav i stresstest

Analyse - Maj 2019 - nr. 10

Forfattere Korsgaard, Søren; Roulund, Rasmus Pank
Emne Finansiel stabilitet; Stresstestrapporter
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 27. maj 2019
Nationalbanken foretager hvert halve år en stresstest af den danske banksektor. Stresstesten viser, at de systemiske banker overholder både de risikobaserede kapitalkrav og gearingskravet i et hårdt recessionsscenarie. Analysen ser også på bankernes opfyldelse af NEP-krav under stress og viser, at de systemiske banker er afhængige af løbende at kunne udstede NEP-instrumenter for at opfylde deres NEP-krav.