Bankernes indtjening kan falde ved lavere vækst

Nyt - Maj 2019 - nr. 5

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Nyt
Årstal 2019
Offentligjort den 27. maj 2019
Der er fortsat fremgang i økonomien i både Danmark og mange steder ude i verden, men der er udsigt til, at fremgangen bliver svagere i de kommende år. Hvis den økonomiske vækst dæmpes betydeligt, vil det fremadrettet føre til større nedskrivninger og dermed lavere indtjening i bankerne, påpeger Nationalbanken i sin halvårlige analyse af den finansielle stabilitet i Danmark.