Udsigt til lavere indtjening og højere kapitalkrav for banker

Analyse - Maj 2019 - nr. 11

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 27. maj 2019
De systemiske kreditinstitutter har fortsat høje resultater, der siden 2010 har været understøttet af lave nedskrivninger. Hvis den økonomiske vækst dæmpes betydeligt, vil det fremadrettet føre til større nedskrivninger og dermed lavere indtjening. Det er sandsynligt, at kravene til institutternes kapitalstruktur vil blive skærpet mærkbart i de kommende år. Det kan presse de systemiske kreditinstitutters overdækning, hvis de ikke opbygger yderli-gere kapital inden da.