Working Paper: Multiple credit constraints and time-varying macroeconomic dynamics

Working paper - Maj 2019 - nr. 137

Forfattere Ingholt, Marcus Mølbak (Danmarks Nationalbank)
Emne Erhvervsvirksomheder og husholdninger; Boligfinansering; Pengepolitisk transmission; Finansiel regulering; Finansiel stabilitet; Makroprudentiel politik; Modeller; USA
Type Working paper
Årstal 2019
Offentligjort den 23. maj 2019
Jeg bygger en DSGE model, hvori husholdningerne er underlagt en belåningsgradsbegrænsning og en gældsydelsesbegrænsning. Ved en estimation af modellen identificerer jeg, hvornår hver begrænsning bandt i løbet af perioden 1975-2017 i USA. Jeg finder også, at gældsydelseskravene blev lempet i løbet af kreditboomet i midt-2000’erne. Set i lyset af dette kunne boomet have været undgået ved hjælp af strammere gældsydelseskrav, men ikke ved strammere belåningsgradskrav. I slutningen af arbejdspapiret dokumenterer jeg med paneldata på tværs af amter lånebegrænsningernes relevans i at frembringe ikkelineære dynamikker.