Få deltagere fylder meget på interbankmarkedet

Analyse - Juni 2019 - nr. 12

Forfattere Sørensen, Jan Lund; Harmat, Simon Hajaj Ruby
Emne Finansiel stabilitet; Interbankbetalinger; Forbundethed
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 17. juni 2019
I analysen undersøges det komplekse netværk, der dannes af de mange tusinde transaktioner, som finansielle institutter sender på kryds og tværs af hinanden på det danske interbankmarked. Analysen viser, at der findes en kerne af få institutter, som er centrale for spredningen af likviditeten, og at et lille antal institutter alene forbinder perifere institutter til resten af netværket. Forbundetheden i netværket understreger vigtigheden af, at de centrale deltagere er robuste.