Working Paper: Real Effects of Relaxing Financial Constraints for Homeowners: Evidence from Danish Firms

Working Paper - Juni 2019 - nr. 139

Forfattere De Stefani, Alessia (Danmarks Nationalbank); Moertel, Julia (University of Edinburgh)
Emne Udlån; Finansiel regulering; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Type Working paper
Årstal 2019
Offentligjort den 18. juni 2019
Vi undersøger, hvordan indførelsen af afdragsfrie realkreditlån i 2003 påvirkede jobskabelsen og sammensætningen af arbejdsstyrkens kvalifikationer over en konjunkturcykel. Reformen medførte en betydelig stigning i husholdningernes udgifter, og virksomhederne reagerede på dette efterspørgselsstød ved at skabe arbejdspladser. De nyoprettede stillinger klassificeres imidlertid som ufaglærte job og blev besat af yngre arbejdstagere med en lavere uddannelse, dvs. dem, som er i risiko for at blive afskediget tidligere og udviser en højere grad af arbejdsløshed ex-post.