Handelskonflikt forbedrer ikke USA’s betalingsbalance

Analyse - September 2019 - nr. 18

Forfattere Aurup, Jens Vedelsdal; Damgaard, Jannick; Petry, Mette Kanstrup
Emne International økonomi; Betalingsbalance, udenrigshandel og udlandsgæld
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 18. september 2019
USA har underskud på betalingsbalancen og præsident Donald Trump har som eksplicit mål at reducere det. Nye handelsaftaler og indførelse af straftold fjerner dog ikke underskuddet, da saldoen på betalingsbalancens løbende poster grundlæggende bestemmes af balancen mellem landets samlede opsparing og investeringer. Det voksende offentlige budgetunderskud trækker derimod i retning af større underskud, men stor international dollarefterspørgsel bidrager til at holde finansieringsomkostningerne nede.