Økonomisk-politiske virkemidler til bekæmpelse af klimaforandringer

Nyt - September 2019 - nr. 6

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Klima; Pengepolitik; Offentlige finanser og finanspolitik
Type Nyt
Årstal 2019
Offentligjort den 5. september 2019
Klimaforandringer er en af vor tids største udfordringer, og de kræver en gennemgribende økonomisk omstilling på en lang række områder, viser en gennemgang af det stærkt stigende antal videnskabelige artikler og bøger om emnet, der præsenteres i et working paper.