Working Paper: Macroeconomic and financial policies for climate change mitigation: A review of the literature

Working paper - September 2019 - nr. 140

Forfattere Krogstrup, Signe (Danmarks Nationalbank); Oman, William (International Monetary Fund)
Emne Klima; Pengepolitik; Offentlige finanser og finanspolitik
Type Working paper
Årstal 2019
Offentligjort den 5. september 2019
Klimaforandringer er en af dette århundredes største udfordringer. Bekæmpelsen heraf kræver en gennemgribende omstilling til en økonomi med lavere CO2-udledninger. Dette working paper giver en oversigt over den kraftigt voksende litteratur om makroøkonomiske og finanspolitiske virkemidlers rolle i denne omstilling.