Working Paper: Modeling Persistent Interest Rates with Volatility-Induced Stationarity

Working Paper - Oktober 2019 - nr. 142

Forfattere Hansen, Anne Lundgaard (Københavns Universitet)
Emne International økonomi; Modeller
Type Working paper
Årstal 2019
Offentligjort den 7. oktober 2019
Vi fremsætter en ny model for rentestrukturen som kan håndtere den ekstreme grad af persistens der karakteriserer rentedata. Dette opnås ved at introducere såkaldt volatilitetsinduceret stationaritet. Vi anvender modellen på rentedata fra USA og viser, at volatilitetsinduceret stationaritet forbedrer estimering af risikopræmier og prædiktion af renter sammenholdt med eksisterende modeller.