Finansiel stabilitet - Lavere kapitaloverdækning i bankerne

Analyse - November 2019 - nr. 25

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 27. november 2019
Abstract icon De største kreditinstitutter har fortsat høje resultater, holdt oppe af lave nedskrivninger og indtægter fra konverteringer af realkreditlån. Flere institutter har iværksat initiativer for at sikre indtjeningen fremover. Kapitaloverdækningen er reduceret for de største kreditinstitutter, og enkelte har lav overdækning. Institutterne bør genoverveje niveauet for deres kapitalmålsætninger for at sikre en passende afstand mellem kapital og kapitalkrav.