Pensionsselskaberne har stort likviditetsbehov ved rentestigninger

Analyse - November 2019 - nr. 23

Forfattere Jensen, Jakob Roager; Achord, Samuel Donald
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Renterisiko; Renteswaps
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 19. november 2019
Pensionsselskabernes behov for likviditet vil stige, når sektoren senest i 2023 skal leve op til krav om central clearing af renteswaps og andre derivater. Pensionsselskaberne bør forberede sig, så de altid er i stand til at håndtere kravene til kontant sikkerhedsstillelse. Ved store rentestigninger vil selskaberne have behov for store kontantbeløb, som skal stilles som sikkerhed den efterfølgende dag.