Working paper: Liquidity Constraints in the U.S. Housing Market

Working paper - November 2019 - nr. 146

Forfattere Gorea, Denis (Danmarks Nationalbank); Midrigan, Virgiliu (New York University)
Emne Boligfinansering; International økonomi; Modeller
Type Working paper
Årstal 2019
Offentligjort den 11. november 2019
Vi viser, at boligformuen i USA er meget illikvid, trods det at boligejerne har en række instrumenter til rådighed med hensyn til at udnytte deres friværdi. Den konklusion når vi til ved at undersøge konsekvenserne af likviditetsbegrænsninger i en kvantitativ livscyklusmodel, hvor vi udtrykkeligt tager højde for centrale institutionelle forhold på det amerikanske bolig- og realkreditmarked. Vi finder, at der er betydelige friktioner på realkreditmarkedet, som hindrer boligejerne i at udnytte deres friværdi, og at de fleste boligejere holder forbruget på et lavt niveau af forsigtighedshensyn.