Working paper: Occupation-industry mismatch in the cross-section and the aggregate

Working paper - November 2019 - nr. 147

Forfattere Abadi, Saman Jonathan Darougheh Mohammad (Danmarks Nationalbank)
Emne Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; International økonomi; Modeller; USA
Type Working paper
Årstal 2019
Offentligjort den 22. november 2019
Jeg definerer erhvervsgrupper, der dækker flere brancher, som “bredere” erhvervsgrupper. Jeg undersøger breddens konsekvenser for mismatch mellem ledige arbejdstagere og ledige stillinger på tværs af erhvervsgrupper og brancher. Jeg finder empirisk bevis for, at arbejdstagere i bredere erhvervsgrupper er bedre forsikret mod branchespecifikke stød. Jeg konstruerer en generel ligevægtsmodel, der benytter bredden i erhvervsgrupper som mikrogrundlag for mismatch. Modellen matcher de empiriske resultater, men forudsiger, at et mismatch ikke kan bidrage i betydelig grad til de samlede udsving i ledighedsprocenten.