Strategimeddelelse - Strategi for statens låntagning i 2020

Analyse – December  2019 – Nr. 28

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsgældspolitik
Type Analyse
Årstal 2019
Offentligjort den 17. december 2019
Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer og skatkammerbeviser i 2020 er henholdsvis 75 og 30 mia. kr. Det er uændret fra 2019. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige løbetidssegmenter. I 1. halvår åbnes en ny 30-årig nominel obligation med udløb i 2052.