Working paper: Banking panic risk and macroeconomic uncertainty

Working paper - Januar 2020 - nr. 149

Forfattere Mikkelsen, Jakob Guldbæk; Pöschl, Johannes
Emne Finansiel stabilitet; Makroprudentiel politik
Type Working paper
Årstal 2020
Offentligjort den 8. januar 2020
Vi viser, at systemisk risiko i banksektoren skaber makroøkonomisk usikkerhed. Vi udvikler en model for en produktionsøkonomi med en banksektor, hvor finansielle begrænsninger for banker kan føre til bankkriser. Vi finder, at en højere sandsynlighed for en bankkrise øger usikkerheden i den samlede økonomi. Vi undersøger implikationerne af denne usikkerhed for konjunkturcykler, aktivpriser og makroprudentiel regulering. Usikkerhed drevet af risiko for bankkriser forstærker udsving i konjunkturerne og øger risikopræmierne for aktivpriser. En kontracyklisk kapitalbuffer mindsker risikoen for bankkriser og makroøkonomisk usikkerhed.