Forsikrings- og pensionsselskaberne fortsætter med unoterede investeringer

Nyt - Marts 2020 - nr. 3

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel statistik
Type Nyt
Årstal 2020
Offentligjort den 4. marts 2020
De lave renter på obligationer og lave forventede afkast fra andre aktiver i de senere år har bidraget til, at forsikrings- og pensionsselskaberne (F&P-selskaberne) har fortsat med at investere flere af opsparernes penge i aktiver, der ikke er noteret på børsen, som for eksempel vindmølleparker, infrastruktur, skove, unoterede virksomheder, kapitalfonde, ejendomme og alternative gældstyper. En nyudviklet statistik fra Nationalbanken giver for første gang et samlet overblik over den vigtige udvikling.