Staten har et godt udgangspunkt for at finansiere corona-relaterede udgifter

Analyse - April 2020 - nr. 6

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsfinanser og statsgæld; Statsobligation; Skatkammerbevis; CP; Statens konto; Statens låntagning; Statsgæld; Statsgældsforvaltning
Type Analyse
Årstal 2020
Offentligjort den 15. april 2020
Abstract icon Rækken af hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at afbøde de negative konsekvenser af coronavirussen, betyder, at der venter store udgifter og betydelige men i første omgang midlertidige likviditetsforskydninger hen over sommeren. Derfor er det nødvendigt, at staten udviser fleksibilitet i finansieringen ved at udnytte de forskellige finansieringskilder, der er til rådighed.