Working Paper: Modest pass-through of monetary policy to retail rates but no reversal

Working Paper - April 2020 - nr. 154

Forfattere Spange, Morten; Adolfsen, Jakob
Emne Pengepolitik; Pengepolitisk transmission; Rente på indskudsbeviser; Renter og kurser
Type Working paper
Årstal 2020
Offentligjort den 3. april 2020
Abstract icon De pengepolitiske renter er negative i en række lande, herunder Danmark. Der har været udtrykt bekymring for, om det i nogle tilfælde har haft uønskede effekter på bankernes udlånsrenter. Vi viser, at gennemslaget til danske bankers udlånsrenter fortsat er positivt, og vi finder ikke indikationer på, at de negative renter har svækket bankernes udlån. Gennemslaget fra de pengepolitiske renter til bankernes udlånsrenter aftog omkring finanskrisen, og vi viser, at det hovedsageligt var drevet af de banker, der havde påtaget sig mest risiko før krisen.