Kreditinstitutterne ser ind i en svær tid

Analyse - Finansiel stabilitet 1. halvår 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Finansielle risici; Finansiel regulering; Makroprudentiel politik; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2020
Offentligjort den 27. maj 2020
Udbruddet af coronavirus har præget bankernes resultater i 1. kvartal 2020, og nedskrivningerne i de største banker var på det højeste niveau siden finanskrisen i 2008-09. Der er fortsat stor usikkerhed om, i hvilken grad økonomien og bankerne bliver ramt. Kreditinstitutterne er i dag både bedre kapitaliserede og har større likviditetsoverskud end op til tidligere nedgangstider. Institutterne bør dog sikre en robust overdækning til kravene til de såkaldte nedskrivningsegnede passiver gennem udstedelse af egnede gældsinstrumenter.