Overvågning af den finansielle infrastruktur 2019

Rapport – Maj 2020 – Nr. 3

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Overvågning; Finansiel stabilitet; Betalingsformidling
Type Rapport
Årstal 2020
Offentligjort den 5. maj 2020
I rapporten præsenteres konklusionerne fra Nationalbankens overvågning af den danske finansielle infrastruktur i 2019. De centrale betalings- og afviklingssystemer og de vigtigste betalingsløsninger efterlever i høj grad internationale standarder for sikkerhed og effektivitet. Risikostyringen er blevet styrket på tværs af systemer og løsninger, og der arbejdes løbende på at højne cyberrobustheden, bl.a. gennem deltagelse i de såkaldte TIBER-DK-test.