Strategimeddelelse - Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2020

Analyse - Juni 2020 - nr. 9

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsgældspolitik
Type Analyse
Årstal 2020
Offentligjort den 12. juni 2020
Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer i 2020 fastholdes på 125 mia. kr. Låneviften fastholdes, og fokus vil være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer. En del af finansieringsbehovet i 2020 dækkes ved kortfristede udstedelser.