Worker flows and reallocation in COVID-19 exposed sectors in the Danish economy

Economic Memo – Juni 2020 – No. 3

Forfattere Rozsypal, Filip
Emne Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Anden økonomisk analyse
Type Economic Memo
Årstal 2020
Offentligjort den 4. juni 2020
Medarbejdergennemstrømningen viser, at blandt de brancher, der er hårdest ramt af COVID-19-epidemien, akkumulerer medarbejderne i "Transport" relativt mest humankapital. I tilfælde af en større omfordeling af medarbejdere ville denne branches produktivitet blive ramt hårdere og være længere om at genvinde det tabte terræn på grund af tabet af virksomheds- og branchespecifik viden og kompetencer hos de afgående medarbejdere.