Working Paper: Dispersed consumption versus compressed output: assessing the sectoral effects of a pandemic

Working Paper - Juni 2020 - Nr. 157R

Forfattere Darougheh, Saman
Emne Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Dansk økonomi; Modeller
Type Working paper
Årstal 2020
Offentligjort den 11. juni 2020
Abstract icon Jeg behandler data om kreditkortforbrug gennem en input-output-model med en branchemæssig kobling med henblik på at beregne produktionsreaktionerne på COVID-19-pandemien på brancheniveau. Forbrugsreaktionerne på brancheniveau er meget spredte og endda positive for nogles vedkommende. Men alle brancher lider produktionstab. Produktion af halvfabrikata stabiliserer produktionen. Det betyder, at den branchemæssige spredning af det endelige forbrug er større end den branchemæssige spredning af produktionen. (Opdateret version – 9. februar 2021)