Working Paper: The Macroeconomic Effects of Shadow Banking Panics

Working Paper - Juni 2020 - Nr. 158

Forfattere Poeschl, Johannes
Emne Finansielle institutioner; Finansiel stabilitet; Forbundethed; Pengepolitik
Type Working paper
Årstal 2020
Offentligjort den 23. juni 2020
Vi undersøger virkningerne af panik i skyggebanksektoren i en makroøkonomisk model med et rigt finansielt system, der omfatter indlånsfinansierede detailbanker og engrosfinansierede skyggebanker. Modellen matcher kvantitativt dynamikken ved de vigtigste variabler i forbindelse med finanskrisen i USA. Interventioner på engrosfinansieringsmarkedet svarende til dem, der blev gennemført af den amerikanske centralbank i 2008, reducerede faldet i produktionen med omkring et halvt procentpoint. Generelt reducerer centralbankinterventioner volatiliteten i produktionen og sandsynligheden for panik i banksektoren.