Brug af input-output metoder og højfrekvente indikatorer ved vurdering af BNP-udviklingen i 2020

Economic Memo – Juli 2020 – nr. 12

Forfattere Schmith, Adrian Michael Bay; Werner, Morten; Sørensen, Rasmus Rold
Emne Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Anden økonomisk analyse; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Type Economic Memo
Årstal 2020
Offentligjort den 6. juli 2020
Memo'et giver en teknisk opsummering af et regnesystem udviklet og anvendt ved Nationalbankens vurdering af covid-19 krisens påvirkning af den økonomiske aktivitet. Regnesystemet kombinerer nationalregnskabets input-output tabeller og input-output modellen med Nationalbankens højfrekvente økonomiske indikatorer. Dermed opnås, at en høj detaljeringsgrad for så vidt angår brancher og endelige anvendelser, kan kombineres med økonomiske indikatorer for undergrupper i det private forbrug helt ned til daglig frekvens.