Brug af input-output metoder og højfrekvente indikatorer ved vurdering af BNP-udviklingen i 2020

Economic Memo – Juli 2020 – nr. 12

Forfattere Schmith, Adrian Michael Bay; Werner, Morten; Sørensen, Rasmus Rold
Emne Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Anden økonomisk analyse; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse
Type Economic Memo
Årstal 2020
Offentligjort den 6. juli 2020
Abstract icon Memo'et giver en teknisk opsummering af et regnesystem udviklet og anvendt ved Nationalbankens vurdering af covid-19 krisens påvirkning af den økonomiske aktivitet. Regnesystemet kombinerer nationalregnskabets input-output tabeller og input-output modellen med Nationalbankens højfrekvente økonomiske indikatorer. Dermed opnås, at en høj detaljeringsgrad for så vidt angår brancher og endelige anvendelser, kan kombineres med økonomiske indikatorer for undergrupper i det private forbrug helt ned til daglig frekvens.