Monetære og finansielle tendenser - Stabile finansielle markeder understøtter økonomi i lavkonjunktur

Analyse - September 2020 - nr. 17

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk økonomi; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Monetære forhold; Pengepolitik; Penge- og valutamarkedet; Fastkurspolitik; Finansielle fordringer og balancer; Pengepolitiske instrumenter
Type Analyse
Årstal 2020
Offentligjort den 23. september 2020
Abstract icon De finansielle markeder har været forholdsvis rolige siden slutningen af marts. Det skyldes i høj grad centralbankernes betydelige tiltag i foråret, som har reduceret presset på de finansielle markeder. Danske husholdningers og virksomheders finansieringsomkostninger er faldet, og de er nu omtrent på samme niveau som ved årets start. Kronen er styrket moderat over for euroen siden marts. Ved udgangen af august havde Nationalbanken ikke interveneret i de seneste fem måneder. De pengepolitiske renter er ligeledes uændrede. Kreditvæksten i Danmark er lav sammenlignet med euroområdet.