Working Paper: Worker heterogeneity, selection, and employment dynamics in the face of aggregate demand and pandemic shocks

Working Paper - November 2020 - nr. 163

Forfattere Ravenna, Federico (Danmarks Nationalbank); Walsh, Carl E. (University of California - Santa Cruz)
Emne Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Inflation, løn og priser; Pengepolitik
Type Working paper
Årstal 2020
Offentligjort den 11. november 2020
Abstract icon Vi modellerer en COVID-recession frembragt af et negativt efterspørgselsstød og behovet for social afstand. Den amerikanske økonomi benyttes som et eksempel. Lavproduktivitetsarbejdere gennemgår en langvarig stigning i arbejdsløshed og inefficiente separationer fra virksomheder. Arbejdsløshedsbevægelserne forstærkes, når de nominelle renter er tæt på den effektive nedre grænse.