Strategimeddelelse - Strategi for statens låntagning i 2021

Analyse - December 2020 - nr. 30

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld; Statsgældspolitik
Type Analyse
Årstal 2020
Offentligjort den 21. december 2020
Abstract icon Sigtepunktet for det indenlandske obligationssalg fastsættes til 125 mia. kr. Udstedelserne fokuseres i de 2- og 10-årige nominelle stats-obligationer. Den 20. januar åbnes en ny 10-årig obligation med udløb i 2031. I 1. halvår åbnes desuden en ny 2-årig obligation med udløb i 2024. Sigtepunktet for salget af skatkammerbeviser fastsættes til 60 mia. kr., og udeståendet i CP-programmerne nedbringes i takt med, at de midlertidige Covid-19-tiltag udfases.