Sådan har pensionsselskaber reageret på ECB's opkøb

Nyt - Januar 2021 - nr. 1

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Centralkurs; ECB; ECB's pengepolitiske strategi; Pengepolitik; Fastkurspolitik
Type Nyt
Årstal 2021
Offentligjort den 26. januar 2021
Abstract icon Da Den Europæiske Centralbank, ECB, i begyndelsenaf 2015 begyndte at opkøbe statsobligationer udstedtaf lande i euroområdet, solgte de danske pensionskasserud af de obligationer, som ECB opkøbte,og købte i stedet danske obligationer. Ændringer i ECB’s pengepolitik er vigtige for Na-tionalbanken og den danske pengepolitik.