Teknisk tilpasning af de pengepolitiske instrumenter

Analyse - Marts 2021 - nr. 5

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Centralkurs; Diskonto; Fastkurspolitik; Foliorente; Pengepolitik; Pengepolitiske instrumenter; Udlånsrente
Type Analyse
Årstal 2021
Offentligjort den 11. marts 2021
Abstract icon Nationalbanken indfører en entydig rente for indlån og en entydig rente for udlån og indsnævrer forskellen mellem de pengepolitiske renter. Tilpasningerne sikrer mere stabile pengemarkedsrenter og dermed en mere forudsigelig påvirkning af kronekursen. Ændringerne foretages ikke med henblik på at påvirke niveauet for pengemarkedsrenterne eller kronekursen.