Hvordan påvirker ikke-farmaceutiske indgreb smittespredning af COVID-19? Et litteraturstudie

Economic Memo - April 2021 - nr. 4

Forfattere Poeschl, Johannes; Larsen, Rasmus Bisgaard
Emne Anden økonomisk analyse; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser
Type Economic Memo
Årstal 2021
Offentligjort den 8. april 2021
Abstract icon Memoet gennemgår den akademiske litteratur om effekten af ikke-farmaceutiske indgreb, der har til formål at afbøde smittespredning af COVID-19. Memoet omfatter kun empiriske studier. Indgreb mindsker generelt smittespredning, men litteraturen er mindre entydig i forhold til nogle indgreb end andre. Effekten af indgreb afhænger af lokale karakteristika og indgrebenes timing. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).