Working Paper: Monetary Policy Expectation Errors

Working Paper - April 2021 - Nr. 175

Forfattere Steffensen, Sigurd A. M. (Danmarks Nationalbank); Schrimpf, Andreas (BIS & CEPR); Schmeling, Maik (Goethe University & CEPR)
Emne Pengepolitik; Penge- og valutakurspolitik; Renteswaps
Type Working paper
Årstal 2021
Offentligjort den 13. april 2021
Abstract icon Vi bruger data om forventningerne til den fremtidige pengepolitik til at opdele merafkastet på fed funds futures og overnight index swaps i henholdsvis en risikopræmie og en forventningsfejl. Vi finder, at merafkastet primært drives af forventningsfejl, mens risikopræmierne er økonomisk små og i gennemsnit negative. De fleste forventningsfejl opstår, fordi markedsdeltagerne i stor udstrækning har undervurderet Federal Reserves' kraftige pengepolitiske lempelser over de seneste tre årtier. Vores resultater viser, at markedsdeltagerne løbende lærer om reaktionsfunktionen og kun langsomt er blevet opmærksomme på centralbankens øgede fokus på forværrede finansielle forhold og faldende aktiekurser. Vi finder lignende resultater i en international stikprøve bestående af seks store valutaområder.