Working Paper: Overpersistence Bias in Individual Income Expectations and its Aggregate Implications

Working Paper - April 2021 - Nr. 173

Forfattere Rozsypal, Filip (Danmarks Nationalbank); Schlafmann, Kathrin (Copenhagen Business School)
Emne Husholdningernes balancer
Type Working paper
Årstal 2021
Offentligjort den 7. april 2021
Abstract icon Ved hjælp af data på mikroniveau dokumenterer vi en systematisk indkomstrelateret komponent i husholdningers fejlskøn for deres forventede fremtidige indkomst. Vi viser, at denne bias kan formaliseres ved en beskeden afvigelse fra rationelle forventninger, hvor agenter overvurderer persistensen af deres indkomstproces. Biasen ændrer fordelingen af marginale forbrugstilbøjeligheder, hvilket reducerer effektiviteten af stimulerende politiske tiltag.