Finansiel stabilitet - Risici under opbygning i kreditinstitutterne

Analyse - Finansiel stabilitet 1. halvår 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet; Banker
Type Analyse
Årstal 2021
Offentligjort den 27. maj 2021
Abstract icon Bankerne er klar til den igangværende genopretning af økonomien: De-res udlån til de hårdt ramte virksomheder er begrænset, og der er hen-sat midler til at håndtere tab. Den høje fart på boligmarkedet giver dog anledning til bekymring. Højere udbetalingskrav og krav om afdrag for højt gældsatte boligejere er blandt de tiltag, som bør overvejes for at begrænse sårbarheden over for et senere boligprisfald.