Strategimeddelelse - Strategi for statens låntagning i 2. halvår 2021

Analyse - Juni 2021 - nr. 14

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Statsgæld
Type Analyse
Årstal 2021
Offentligjort den 17. juni 2021
Abstract icon Sigtepunktet for salget af indenlandske statsobligationer i 2021 nedjusteres til 110 mia. kr. fra 125 mia. kr. Låneviften fastholdes, og fokus vil fortsat være på at udstede i de 2- og 10-årige nominelle obligationer. Salget af korte statspapirer øges, og der ventes et samlet udestående i skatkammerbeviser og commercial papers på 95 mia. kr. ultimo 2021, heraf op til 60 mia. kr. i skatkammerbeviser.