Tre erfaringer fra den danske lønkompensationsordning

Economic Memo - August 2021 - nr. 5

Forfattere Bess, Mikkel; Abadi, Saman Jonathan Darougheh Mohammad
Emne Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; Økonomisk politik; Anden økonomisk analyse
Type Economic Memo
Årstal 2021
Offentligjort den 10. august 2021
Abstract icon Dette memo sigter efter at tage de første spadestik i at analysere brugen af den midlertidige lønkompensationsordning i Danmark samt ordningens evne til at beskytte job-matches. Analysen finder, at virksomheder har brugt kompensationsordningen til at holde på fuldtidsansat personale eller ansatte, der har været i virksomheden i lang tid. (Memo kun tilgængeligt på engesk).