Udsigter for dansk økonomi - Økonomien på vej tilbage i moderat højkonjunktur

Analyse - September 2021 - nr. 24

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Dansk Økonomi; Aktuelle økonomiske og monetære tendenser; Aktuelle økonomiske og monetære udvikling; Økonomisk aktivitet og beskæftigelse; International økonomi
Type Analyse
Årstal 2021
Offentligjort den 22. september 2021
Abstract icon Hurtig genopretning efter nedlukningerne har givet rekrutteringsvanskeligheder for virksomhederne. Fremgangen i økonomien ventes at fortsætte, så økonomien bevæger sig ind i en moderat højkonjunktur. Flaskehalse ventes ikke at udvikle sig til en egentlig overophedning, men flere forudsætninger er til stede for et betydeligt kraftigere vækstforløb. Derfor bør regeringen være forberedt på at stramme den økonomiske politik mere end planlagt.