Ikke-banker, kreditgivning og transmission af pengepolitik i Danmark

Economici Memo - November 2021 - nr. 8

Forfattere Cucic, Dominic; Gorea, Denis
Emne Pengepolitik; Udlånsrente; Finansiel sektor
Type Economic Memo
Årstal 2021
Offentligjort den 29. november 2021
Abstract icon Vi analyserer ikke-bankers rolle på erhvervs- og forbrugerkreditmarkederne i Danmark og viser, at de påvirker den pengepolitiske transmission. Ikke-banker øger deres andel af kreditudbuddet efter en renteforhøjelse på både forbruger- og erhvervskreditmarkedet. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).