Finansiel stabilitet - Øgede risici i kreditinstitutternes boligudlån

Analyse - December 2021 - nr. 28

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet; Nationalbankens analyser af finansiel stabilitet
Type Analyse
Årstal 2021
Offentligjort den 2. december 2021
Abstract icon Institutterne giver flere boliglån til højt gældsatte boligejere. Høje belåningsgrader kan give sårbarheder over for et senere fald i boligpriserne. Et generelt krav om større udbetaling og afdrag på lån for højt belånte til boligejere med høj belåningsgrad kan bidrage til et mere robust boligmarked.