Porteføljerebalanceringer under varighedsstigninger

Economic Memo - December 2021 - nr. 10

Forfattere Achord, Samuel Donald; Autrup, Søren Lejsgaard; Loncar, Nastasija; Otte, Alexander Meldgaard; Risbjerg, Lars; Rønde, Casper; Westergaard, Johan Emil
Emne Pengepolitik; Pengepolitisk transmission; Statsobligationer; Varighed
Type Economic Memo
Årstal 2021
Offentligjort den 14. december 2021
Abstract icon Dette Memo undersøger danske institutionelle investorers obligationsporteføljereaktion på varighedsstigninger for konverterbare obligationer og finder, at de samlet set forbliver nettokøbere af danske realkreditobligationer. De køber endda mere op, end de gør i gennemsnit, hvormed de bidrager til at understøttet markedet for danske realkreditobligationer og begrænser de potentielle selvforstærkende mekanismer relateret til varighedsstigningerne. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).